Uvodni tekst MI 2017

Ispis

MEDICINSKA INFORMATIKA 2017

13. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) svoj je 13. simpozij Medicinska informatika 2017 organiziralo u Čakovcu, središtu Međimurske županije i gradu Zrinskih. Simpozij je održan 9. i 10. studenoga 2017. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Međimurske županije.

Zahvaljujući pomoći Međimurske županije, rad simpozija Medicinska informatika 2017 u cijelosti se odvijao u prekrasnom prostoru zgrade Scheier sagrađenoj krajem 19. stoljeća, a danas jednoj od povijesnih zgrada grada Čakovca.

zgrada scheier 

Zgrada Scheier, Čakovec

U radu simpozija Medicinska informatika 2017. sudjelovali su stručnjaci iz područja informatike i zdravstvene zaštite, a također i studenti iz tih područja. U dva dana trajanja simpozija su održana izlaganja 24 rada, a cjelokupni simpozij odvijao se u tri sekcije: Sigurnost i zaštita podataka, telemedicina i IKT u zdravstvenom turizmu; Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu; Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i edukaciji u zdravstvu. Svi radovi sakupljeni su i objavljeni u zborniku Medicinska informatika 2017 (urednice: Vesna Ilakovac i Kristina Kralik).

Otvaranju simpozija nazočili su predsjednica Upravnog vijeća ŽB Čakovec dr. sc. Sonja Tošić – Grlač i zamjenik župana Međimurske županije gospodin Josip Grivec, koji je s nekoliko prigodnih riječi pozdravio skup i uputio želje za uspješan rad.

Nakon otvorenja simpozija, predsjednik HDMI dr. sc. Marijan Erceg predstavio je Smjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa, a koje je izradio i objavio Odbor za e‑zdravlje Kolegija javnog zdravstva Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Kao uvod u okrugli stol s temom "Sigurnost, zaštita i vlasništvo podataka u zdravstvu", dr. sc. Miroslav Mađarić održao je poticajno pozivno predavanje "Informatička sigurnost u zdravstvu: Stanje, zadaće i regulativa (norme i propisi)" u kojemu je dao pregled stanja informatičke sigurnosti u zdravstvu te se posebno osvrnuo na stručne podloge, norme i propise iz tog područja.

Rad okruglog stola moderirao je dr. sc. Marijan Erceg, a kao panelisti sudjelovali su gospodin Igor Vulje (načelnik Službe za nadzor i središnji registar Agencije za zaštitu osobnih podataka), dr. sc. Miroslav Mađarić (nezavisni inovacijski konzultant), doc. dr. sc. Marija Boban (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu) i izv. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Sudionici okruglog stola posebno su se osvrnuli na primjenu Uredbe  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (Uredba EU 2016/679 od travnja 2016.), a koju zemlje članice počinju primjenjivati od 25. svibnja 2018. godine. Istaknuli su potrebu usklađivanja provedbenog zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s općom uredbom te praksom koju provodi javni sektor u području bolničke skrbi, javnog zdravstva i znanstvenih istraživanja.

Drugi dan simpozija započeo je radionicom "Što trebaju napraviti informatičari u sustavu zdravstva RH da budu usklađeni s GDPR, učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679 na primjeru ERC-a Opće bolnice Varaždin" koju su pripremili Dražen Pomper (Voditelj odsjeka za zdravstvenu informatiku Opće bolnice Varaždin) i Sara Pomper (studentica III godine Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu).

Potom je uslijedila sekcija "Sigurnost i zaštita podataka, telemedicina i IKT u zdravstvenom turizmu" koja je obuhvatila 4 rada. Prijepodnevni rad simpozija završio je prvim dijelom sekcije "Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu", a koja se nastavila u poslijepodnevnom dijelu i u njezinom je sklopu održano ukupno 11 izlaganja.

U posljednjoj sekciji simpozija "Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i edukaciji u zdravstvu" održano je 9 izlaganja čime je završio radni dio simpozija.

Program MI 2017

Ispis

PROGRAM

13. Simpozij HDMI Medicinska informatika 2017

Čakovec od 9. do 10. studenoga 2017., zgrada Scheier 

Četvrtak, 9. studenoga 2017.

14.00 – 15.30

Registracija

Otvaranje MI2017

15.30 – 16.00

Kristina Kralik, predsjednica Organizacijskog odbora MI2017

Marijan Erceg, predsjednik HDMI

Uvodna riječ predsjednika HDMI

16.00 - 16.15

Marijan ERCEG

Uvodna riječ - Smjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa

Pozivno predavanje

16.15 - 17.00

Miroslav MAĐARIĆ, inovacijski konzultant

Informatička sigurnost u zdravstvu: Stanje, zadaće i regulativa (standardi i propisi)

Okrugli stol

17.00 – 18.45

Sigurnost, zaštita i vlasništvo podataka u zdravstvu

Moderator: Marijan Erceg

19.00 – 22.00

DOMJENAK I DRUŽENJE


Petak, 10. studenoga 2017.

Radionica

9.00 - 9.45

Dražen POMPER, Voditelj odsjeka za zdravstvenu informatiku Opće bolnice Varaždin

Sara POMPER, studentica III godine FOI Varaždin

Što trebaju napraviti informatičari u sustavu zdravstva RH da budu usklađeni s GDPR, učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679 na primjeru ERC-a Opće bolnice Varaždin

Sigurnost i zaštita podataka, telemedicina i IKT u zdravstvenom turizmu

9.45 - 10.00

Dalibor IVANEŠIĆ
Mišljenja medicinskih sestara/tehničara o čuvanju profesionalne sestrinske tajne s obzirom na razvoj informatičke tehnologije

10.00 - 10.15

Stefani DUKMENIĆ, Krešimir ŠOLIĆ, Krešimir NENADIĆ
Usporedba znanja i rizičnog ponašanja na Internetu među sadašnjim i budućim korisnicima BIS-a

10.15 - 10.30

Vjekoslav DUANČIĆ
Telemedicina u Rusiji: javnozdravstveni trenutak

10.30 - 10.45

Mladen PTIČAR, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u zdravstvenom turizmu

10.45 - 11.15

STANKA

Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu I

11.15 - 11.30

Rudi HRŽIČ
A comprehensive view of the patient data

11.30 - 11.45

Kristina FIŠTER, Borna PLEŠE, Ivan PRISTAŠ, Mirjana KUJUNDŽIĆ TILJAK, Tobias KURTH
What is missing? The issue of secondary use of routinely collected health care data in Croatia

11.45 - 12.00

Dinka NAKIĆ, Davor PLAŽANIN, Dunja SKOKO-POLJAK, Nataša ANTOLJAK, Marijan ERCEG
Informacijski sustav Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

12.00 - 12.15

Mario ŠEKERIJA, Nataša ANTOLJAK, Andrea ŠUPE PARUN, Dinka NAKIĆ, Dunja SKOKO-POLJAK, Davor PLAŽANIN, Borna PLEŠE, Ivan PRISTAŠ, Marijan ERCEG
Razvoj i uspostava ONKO+ poruke

12.15 - 12.30

Nataša ANTOLJAK, Natalija MALKOČ, Melita JELAVIĆ, Andrea ŠUPE PARUN, Dinka NAKIĆ, Davor PLAŽANIN, Dunja SKOKO-POLJAK, Sanja PREDAVEC, Marijan ERCEG
Registar nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i  debelog i završnog crijeva

12.30 - 12.45

Tomislav BENJAK, Štefančić VESNA, Ivanić MARTINA
Registar osoba s invaliditetom, od rutinske statistike do unapređenja kvalitete života

12.45 - 13.00

Ozren PESTIĆ, Morana IVANČEVIĆ, Irina IBRAGIMOVA
Registri pacijenata i daljnji razvoj informacijskih sustava u zdravstvu

13.00 - 14.30

RUČAK

Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu II

14.30 - 14.45

Borna PLEŠE, Maja SILOBRČIĆ-RADIĆ
Od nadzora do ishoda: Registar za psihoze i novi sustav praćenja poremećaja mentalnog zdravlja u RH

14.45 - 15.00

Miro Šimun ALEBIĆ, Branko KNEŽEVIĆ, Maris MIROVIĆ, Branko JELAVIĆ, Domagoj JUGOVIĆ, Srđan NJIRIĆ, Slava PODOBNIK-ŠARKANJI, Mario PODOBNIK
Informacijska podrška postupcima medicinski pomognute oplodnje i izrada sučelja za razmjenu podataka s centralnim registrom o medicinski pomognutoj oplodnji unutar CEZIH sustava

15.00 - 15.15

Branko KNEŽEVIĆ, Igor BORIĆ, Srđan NJIRIĆ, Maris MIROVIĆ
Implementacija smjernica za izradu nalaza patohistološke dijagnostike Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu u informacijski sustav Opće bolnice Dubrovnik

15.15- 15.30

Urelija RODIN, Željka DRAUŠNIK, Marko BRKIĆ, Ivan CEROVEČKI
Projekt e-novorođenče i javnozdravstveni sustav prikupljanja podataka o rođenima

Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i edukaciji u zdravstvu I

15.30 - 15.45

Marijan ERCEG, Mira HERCIGONJA-SZEKERES, Josipa KERN
Primjena elektroničke ankete u istraživanju preventivnih programa

15.45 - 16.00

Josip BEGOVAC, Elvira ČELJUSKA TOŠEV, Mario KRČELIĆ, Arijana PAVELIĆ
Procjena učinkovitosti mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb (projekt EmERGE)

16.00 - 16.15

Maja VALENTIĆ
Razvoj standarda registara za procjenu zdravstvene tehnologije

16.15 - 16.45

STANKA

Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti i edukaciji u zdravstvu II

16.45 - 17.00

Ivan PRISTAŠ, Damir IVANKOVIĆ, Maja VALENTIĆ, Srđan GOLUBOVIĆ, Borna PLEŠE, Marko BRKIĆ, Boris BARTO, Tamara POLJIČANIN
Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj

17.00 - 17.15

Toni NIKOLAŠ, Krešimir ŠOLIĆ, Krešimir NENADIĆ
Primjena OWL ontologija u medicini

17.15 - 17.30

Mario SOMEK, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
Model grupiranja studenata postupkom validacije klastera

17.30 - 17.45

Marko BAŠKOVIĆ, Zdenko SONICKI
Međuodnos traženja marihuane internetom i policijske zapljene u Republici Hrvatskoj

17.45 - 18.00

Dominik BAT, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
deVicer - terapijsko edukativna mobilna aplikacija za psihološku pomoć kod bihevioralnih ovisnosti

18.00 - 18.15

Renata BALIĆ, Kristina FIŠTER
eŠkolica: e-učenje zdravstvenih profesionalaca iz područja peritonejske dijalize

18.15 - 18.45

Zatvaranje MI2017

Zbornik radova 13. Simpozija HDMI Medicinska informatika 2017 dostupan je ovdje.
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans