14. SIMPOZIJ HDMI MEDICINSKA INFORMATIKA 2019 - program

Ispis

Simpozij MEDICINSKA INFORMATIKA 2019 (MI2019) održava se 28. i 29. studenoga 2019. u Zagrebu u prostorima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (Ksaver 196a, Zagreb, dvorana 403). .

Program simpozija u pdf obliku možete vidjeti ovdje.

  

PROGRAM MI2019, Zdravstveno veleučilište Zagreb, (dv.403), Ksaver 196a

Četvrtak, 28. studenog 2019.

14:00 - 14:45

Registracija

Otvaranje MI 2019

14:45 - 15:00

Marijan ERCEG, Organizacijski odbor MI2019
Vesna ILAKOVAC, Programski odbor MI2019

Pozivno predavanje

15:00 - 15:45

John MANTAS, EFMI WG Education
Education in Biomedical and Health Informatics: A European Perspective

Okrugli stol

15:45 - 17:15

John MANTAS, Jadranka BOŽIKOV, Vesna ILAKOVAC, Kristina FIŠTER, Snježana ČUKLJEK
Edukacija za biomedicinsku i zdravstvenu informatiku – jesu li prepoznate potrebe u Hrvatskoj?
Moderator: Marijan ERCEG

17:15 - 17:45

STANKA

Svečanost

17:45 - 19:00

Gjuro DEŽELIĆ, Josipa KERN, Vesna ILAKOVAC, Marijan ERCEG
Obilježavanje 30. godina od osnivanja HDMI

19:00 - 21:00

DOMJENAK I DRUŽENJE

Petak, 29. studenog 2019.

Sigurnost i zaštita podataka

Predsjedavajući: Mira HERCIGONJA-SZEKERES

8:30 - 8:45

Krešimir ŠOLIĆ, Tena VELKI, Patrik PUCER, Boštjan ŽVANUT
Translation and validation of the BCISQ onto Slovenian language
- preliminary results

8:45 - 9:00

Hrvoje BELANI, Mario RAJN, Kristian SALETOVIĆ
Upravljanje kibernetičkom sigurnošću ključnih usluga u zdravstvenom sektoru

9:00 - 9:15

Krešimir ŠOLIĆ, Patrik PUCER, Igor FOSIĆ, Boštjan ŽVANUT
Rizično ponašanje među djelatnicima i studentima zdravstvenog fakulteta

Elektronički zdravstveni zapis na početku i na kraju života

Predsjedavajuća: Josipa KERN

9:15 - 9:30

Leda LEPRI
Sustav e-Novorođenče, kompleksna e-usluga koja omogućava prijavu novorođenog djeteta putem jednog upravnog mjesta, virtualnog i realnog; iskustva i preporuke

9:30 - 9:45

Ivan CEROVEČKI, Željka DRAUŠNIK
Kvaliteta i kvantiteta podataka o porodima prikupljenim putem sustava
e-novorođenče u 2018. godini

9:45 - 10:00

Grozdana STOLNIK, Tatjana RADIĆ
Istraživanje “Statistika umrlih” Državnog zavoda za statistiku

10:00 - 10:15

Pero IVANKO, Marijan ERCEG
Javno-zdravstvena baza podataka umrlih osoba u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu

10:15 - 10:30

Ana MILER KNEŽEVIĆ, Davor PLAŽANIN
Izmjene i nadopune MKB-10 i primjena u mortalitetnoj statistici

10:30 - 10:45

Leda LEPRI
Sustav   e-Prijava Smrti; pripreme za kompleksnu e-uslugu koja omogućava prijavu smrti putem jednog upravnog mjesta, virtualnog i realnog; analiza procesa

10:45 - 11:00

Marijan ERCEG
Koje su prednosti uvođenja elektroničke Potvrde o smrti?

11:00 - 11:30

STANKA

Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti

Predsjedavajuća: Kristina FIŠTER

11:30 - 11:45

Dražen MILKOVIĆ, Anita ŠIMIĆ, Ivan MARETIĆ
Integrirani sustav praćenja onkološke terapije od nabave do fakturiranja kroz implementaciju novih tehnologija

11:45 - 12:00

Željka DRAUŠNIK, Tomislav BENJAK
Korištenje podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava u javnozdravstvene svrhe

12:00 - 12:15

Mario IVANUŠA
Učinkovitost primjene suvremenog rehabilitacijskog sustava tijekom intervencije tjelesnom aktivnosti kod bolesnika uključenih u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije

12:15 - 12:30

Ivan KRAJNOVIĆ, Rikardo PROTRKA
Telemedicina u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske

12:30 - 12:45

Verica KRALJ, Domina VUSIO, Marijan ERCEG
Prevalencija arterijske hipertenzije u korisnika primarne zdravstvene zaštite zabilježena   u podacima CEZIH-a tijekom 2018. godine

12:45 - 13:00

Anita STRUŠKI
IT rješenja u poboljšanju komunikacije između dionika primarne zdravstvene zaštite

13:00 - 13:15

Pero HRABAČ, Mario VUKŠIĆ, Miloš JUDAŠ, Ivica KOSTOVIĆ, Danko RELIĆ, Željka KRSNIK
Manipulacija slikama visoke rezolucije u sklopu projekta digitalizacije Zagrebačke neuroembriološke zbirke

Edukacija u biomedicinskoj I zdravstvenoj informatici

Predsjedavajući: Krešimir ŠOLIĆ

13:15 - 13:30

Mario SOMEK, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
Prepoznavanje osobina neuspješnih studenata postupkom stabla odlučivanja

13:30 - 13:45

Jelena DIMNJAKOVIĆ, Marija ŠVAJDA, Tamara POLJIČANIN, Ivan PRISTAŠ Trajna edukacija iz biostatistike i medicinske informatike

13:45 - 14:00

Željka JOHAN KOTUR, Mira HERCIGONJA-SZEKERES
Problematika i shvaćanje pojma zdravstvena informatika
Zatvaranje MI2019

14:00 - 14:15

Marijan ERCEG, Organizacijski odbor MI2019
Vesna ILAKOVAC, Programski odbor MI2019

14:15 – 16:00

RUČAK

 

14. SIMPOZIJ HDMI MEDICINSKA INFORMATIKA 2019 - druga obavijest

Ispis

Zagreb, 28. i 29. studenoga 2019.

Rok za prijavu radova produžen do 30.10. 2019.

Simpozij MEDICINSKA INFORMATIKA 2019 (MI2019) četrnaesto je okupljanje stručnjaka iz područja medicinske informatike u organizaciji Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Namijenjen je širokom krugu stručnjaka u području zdravstvene zaštite i informatike: liječnicima, medicinskim sestrama, rukovoditeljima i svim stručnjacima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim planerima i administratorima, te istraživačima i nastavnicima u području medicinske informatike.

MEDICINSKA INFORMATIKA 2019 mjesto je okupljanja i razmjene informacija svih sudionika u razvoju zdravstvene zaštite promicanjem i korištenjem postupaka informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Simpozij se održava 28. i 29. studenoga 2019. u Zagrebu u prostorima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (Ksaver 196a, Zagreb). Rad Simpozija odvijat će se kroz pozvana predavanja, izlaganja autora i radionice, a zaprimljeni radovi, cjeloviti ili sažeci, tiskat će se u Zborniku Simpozija. 

Više na: Druga obavijest MI2019.

 

 

UPUTE ZA AUTORE
 
Autori mogu prijaviti rad u obliku strukturiranog sažetka ili u punom tekstu.
Svi prijavljeni radovi podliježu recenziji. Prihvaćeni radovi bit će tiskani u Zborniku Simpozija "MEDICINSKA INFORMATIKA 2019" u cijelosti u onom obliku u kojem su prijavljeni.
Obavijest o prihvaćanju rada bit će poslana autoru navedenom kao autor za prepisku najkasnije do 15. studenoga 2019.
 
Predložak za prijavu rada u obliku sažetka: mi2019psazetak.doc
 
Predložak za prijavu rada u punom tekstu: mi2019prad.doc.
 
Upute za ispunjavanje predložaka za prijavu rada (Upute za autore): mi2019upute.doc i  mi2019iosupute.doc. 
 
Ispunjeni predložak potrebno je spremiti pod nazivom "prezime prvog autora-prijava rada za MI2019" i poslati na adresu elektroničke pošte simpozija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

 

 

Poziv na godišnju skupštinu HDMI

Ispis

Godišnja skupština HDMI održat će se u četvrtak, 26. rujna 2019. u 11 sati u dvorani A Škole narodnog zdravlja Andrije Štampara, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Rockefellerova 4.

Poziv možete preuzeti ovdje.

 

Predloženi dnevni red:

 

1. Biranje radnog predsjedništva Skupštine i ovjerovitelja zapisnika

 

2. Verifikacija zapisnika prethodne Skupštine

 

3. Izvještaj o radu Društva u razdoblju od prošle Skupštine

 

4. Izvještaj blagajnice

 

5. Izvještaj tajnika

 

6. Izvještaj Nadzornog odbora

 

7. Izvještaj o Biltenu HDMI

 

8. Izvještaj o aktivnostima EFMI i IMIA

 

9. Potvrda predstavnika u EFMI i IMIA

 

10. Održavanje 14. simpozija HDMI – MEDICINSKA INFORMATIKA 2019

 

11. Aktivnosti HDMI u sljedećem razdoblju

 

12. Razno - pitanja i prijedlozi

 

 

 

HDMI predavanje - Informacijski sustav Medicinskog fakulteta, prošlost, sadašnjost i budućnost; infrastruktura i servisi

Ispis
U nastavku Godišnje skupštine HDMI, u četvrtak, 26. rujna 2019. u 13 sati u dvorani A Škole narodnog zdravlja Andrije Štampara, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Rockefellerova 4) bit će održano stručno predavanje.
 
Tema predavanja:
„Informacijski sustav Medicinskog fakulteta, prošlost, sadašnjost i budućnost; infrastruktura i servisi“.
 
Predavač:
Pero Hrabač dr.med.,
Voditelj Odsjeka za informatičku djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu"

Ispis

Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Public Health, u suradnji s Berlin School of Public Health, organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu – How to publish a research paper in a major biomedical journal“.

Voditelji tečaja doc. dr. sc. Kristina Fišter i prof. dr. sc. Tobias Kurth bogatoga su uredničkoga iskustva u časopisima Croatian Medical Journal (CMJ), British Medical Journal (BMJ) i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) te kao sveučilišni nastavnici pokrivaju područja podatkovnih znanosti u Zagrebu, Berlinu i Bostonu (Harvard).

Tečaj će se održati u potpunosti na engleskome jeziku od 22. do 24. svibnja 2019. godine na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, Zagreb. Hrvatska liječnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 15 bodova.

Za više informacija i prijave molimo slijedite poveznicu http://mef.unizg.hr/kako-objaviti-originalan-znanstveni-rad-vodecem-biomedicinskom-casopisu.

HDMI radionica - Analiza i vizualizacija podataka u zdravstvu - primjer uporabe alata Tableau

Ispis

Zagreb, 14. veljače 2019., 14:15 - 16:00 sati

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku organizira radionicu na temu analize i vizualizacije podataka u zdravstvu kroz primjer uporabe Tableau alata. U sustavima zdravstva svakodnevno se stvara velika količina podataka, koja može poslužiti za utemeljeno odlučivanje na različitim razinama. Cilj radionice je pokazati mogućnosti i razmijeniti iskustva u primjeni alata, koji neke institucije već koriste u svakodnevnom radu.

Pridružite nam se na radionici Analiza i vizualizacija podataka u zdravstvu - primjer uporabe alata Tableau koja će se održati 14. veljače 2019., 14:15 - 16:00 sati u Dvorana B, Škola zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

Pristup radionici slobodan je za sve članove HDMI, sve zainteresirane osobe koje se bave zdravstvenom informatikom, te za zainteresirane studente. Program radionice je u prilogu.

 

MEDINFO 2019

Ispis
The 17th World Congress on Medical and Health Informatics, Health and wellbeing: e-networks for all, 26. – 30. AUGUST, 2019 - LYON FRANCE
 
U organizaciji Svjetskog udruženja za medicinsku informatiku (IMIA) i Francuskog društva za medicinsku informatiku (AIM) u Lyonu se od 26. - 30. kolovoza 2019. godine održava 17. Svjetski kongres medicinske informatike MedInfo 2019. Tema kongresa je "Zdravlje i blagostanje: e-mreže za sve".
Više informacija na https://medinfo-lyon.org/en/

EFMI Special topic conference 2019

Ispis
EFMI Special topic conference 2019, ICT for Health Science Research, April 7th to April 10th, Hannover, Germany
 
Europsko društvo za medicinsku informatiku (EFMI) u suradnji s Njemačkim društvom za medicinsku informatiku (GMDS) organizira naredni STC u Hanoveru od 7. – 10. travnja 2019. godine. Glavna tema EFMI STC 2019 biti će "ICT for Health Science Research". Mjesto održavanja skupa biti će Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics (PLRI) koji je nazvan po doajenu medicinske informatike prof Peter L. Reichertzu. GMDS organizira konferenciju u suradnji s EFMI Translational Health Informatics Work Group i drugim IMIA, EFMI, and GMDS radnim skupinama. Rok za prijavu radova istekao je u rujnu 2018. godine.
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans