Održana radionica HDMI povodom e-savjetovanja o PRAVILNIKU O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA

Ispis

HDMI je u četvrtak, 16.03.2023. s početkom u 14 sati održao radionicu povodom e-savjetovanja o PRAVILNIKU O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA.

Radionicu je koordinirala Željhka Draušnik dr.med., a u njenom radu je sudjelovalo trideset članova.

Prijedlog teksta pravilnika na koji su se očitovali sudionici radionice bio je dostupan na poveznici https://zoom.us/j/92682995835?pwd=MC9kM283ZFd5Y0hJR3lMZVNFazBzZz09

Tijekom radionice su dogovoreni prijedlozi i primjedbe koji su ispred HDMI uneseni u sustav e-savjetovanja.

Prijedlozi i primjedbe:

1. U članak 2. Pravilnika predlaže se dodati definiciju zdravstvenih radnika.

2. Iako u nazivu Pravilnika stoji da se u njemu definira i opseg e-kartona u cijelom Pravilniku se niti jednom ne spominje navedeni opseg. Predlažemo je definirati opseg.

3. Predlažemo u članak 14. kao službenu evidenciju izvora podataka navesti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

4. Osobne i druge podatke predlaženo je nazivati Administrativni podaci

5. U Članak 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci predlaženo je dodati OIB pomoću kojega bi se iz drugih službenih izvora dopunili statusni podatci korisnika kao što su datum smrti, status radnog mjesta (radno aktivan/umirovljenik, službeno prebivalište (adresa stanovanja iz evidencije MUP-a), boravište (unosi pacijent), razina i vrsta kvalifikacije (status prema evidenciji mirovinskog osiguranja), radno mjesto - status prema evidenciji mirovinskog osiguranja)...)

6. Predlaženo je u e-karton uključiti podatke o Nacionalnim i drugim preventivnim pregledima za pacijenta

7. Predloženo je podatke iz članka 9. službeno preuzeti iz registra osoba s invaliditetom. Ove podatke ne treba posebno ponovo upisivati, jer se već nalaze u službenim sustavima, a djelatnici primarne zaštite su već dovoljno sada (pre)opterećeni upisom podataka. Također je u pitanju i vjerodostojnost podataka, ako bi ovi podaci bili upisani temeljem izjave pacijenta, a ne temeljem službenog statusa iz postojećih registara.

8. Oredloženo je Pravilniku dodati aneks s izvorima i opisom podataka (numerički podatak, jedinice mjerenja, kategorije i šifre, npr. što se misli pod statusm bolesti...).

9. Predlaženo je da nakon što osoba premine pristup njenom e-kartonu dobije i mrtvozornik, s ciljem točnijeg definiranja uzroka smrti.

10. Predlaženo je navesti kome je pristup informacijama inicijalno omogućen ukoliko pacijent ne mijenja postavke u pravima pristupa njegovim podacima.

11. U Članku 16. predlaženo je da se uvid u e-karton omogući i zdravstvenim radnicima iz hitnih službi te u slučaju javnozdravstvenih ugroza i zdravstvenim radnicima iz epidemioloških službi.

12. U članak 17. predlažemo je da se pojedincu omogući da zabrani pristup svom e-kartonu zdravstvenim radnicima sukladno UREDBI (EU) 2016/679 (GDPR). U članku 17 u stavku 2 predlaženo je unijeti ....“a na njegov vlastoručno ptpisani zahtjev“....

13. U članku 19. potrebno je specificirati obavezu suradnje institucija, umjesto neodređenog izraza ""prenijet će se", jer se podaci neće prenijeti sami po sebi. Potrebno je pažljivo staviti formulaciju, iako postoji rok od 3 godine nije navedena i konkretna obaveza realizaciije kontinuiranog prijenosa informacija od strane institucija koje vode vanjske registre. Ne radi o jednokratnom prijenosu, nego o potrebi uspostave kontinuiranog prijenosa informacija.

Održana radionica HDMI povodom e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu

Ispis

HDMI je u utorak 6. lipnja.2023. s početkom u 13:30 sati održao radionicu povodom e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu. U radu radionice sudjelovalo je deset sudionika među kojima su bili prisutni medicinske sestre i tehničari iz KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice.

 

Prijedlog teksta pravilnika na koji su se očitovali sudionici radionice bio je dostupan na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24134

 

Tijekom radionice su dogovoreni prijedlozi koji će ispred HDMI biti uneseni u sustav e-savjetovanja.

U članak 16.a prijedloga Zakona u dijelu u kojem se nabrajaju kompetencije medicinskih sestara predlaže se dodati:

-sudjeluje u razvoju i evaluaciji zdravstvenih informacijskih sustava

-koristi informacijske tehnologije za analizu podataka u sestrinskoj dokumentaciji

-daje prijedloge za poboljšanje informacijskih tehnologija koje su vezane uz sestrinsku praksu

 

e-savjetovanje o predloženom nacrtu bit će otvoreno do 22. lipnja 2023. godine.

Radionica Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI) - Informacijsko-komunikacijski sustav elektroničke potvrde o smrti i izazovi interoperabilnosti

Ispis

8. srpnja 2021., 13:00-14:30 sati

ZOOM videokonferencijska platforma

 

Program:

1. 13:00-13:20 Informacijski sustav osobnih stanja građana i prijavljivanje činjenice smrti – Leda Lepri – Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. 13:20-13:40 Bolnički informacijski sustav – modul potvrde o smrti – Siniša Košćina - IN2

3. 13:40-14:00 Aplikacija za prijavljivanje činjenice smrti za mobilne i terenske timove – Davor Fanton - Helix

4. 14:00-14:30 Rasprava

Radionica Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI), Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka (primjeri i perspektive)

Ispis

24. veljače 2021., 17:00-19:00 sati

ZOOM videokonferencijska platforma (poveznica za pristup bit će dostavljena e-mailom dan prije skupa)

 

Program:

1. 17:00-17:15 White paper o sekundarnoj uporabi zdravstvenih podataka u RH

Katarina Gvozdanović – voditeljica Radne grupe za sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka HDMIa

2. 17:15-17:30 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka – primjer korištenja CEZIH podataka za potrebe zdravstvene statistike

Željka Draušnik – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

3. 17:30:17:45 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka – primjer istraživanja kohorte liječenih ovisnika

Izv. prof.dr.sc. Kristina Fišter – Škola zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4. 17:45-18:00 Sekundarna uporaba podataka – primjer analize utjecaja COVID-19 pandemije na broj kirurških pacijenata (2020. vs 2019.)

Ivan Matić, Paul Hartmann d.o.o.

5. 18:00-18:15 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka u epidemiološkim istraživanjima – primjer istraživanja prevalencije hipertenzije

Marijan Erceg – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

6. 18:15 – 18:45 Rasprava

HDMI radionica - Analiza i vizualizacija podataka u zdravstvu - primjer uporabe alata Tableau

Ispis

Zagreb, 14. veljače 2019., 14:15 - 16:00 sati

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku organizira radionicu na temu analize i vizualizacije podataka u zdravstvu kroz primjer uporabe Tableau alata. U sustavima zdravstva svakodnevno se stvara velika količina podataka, koja može poslužiti za utemeljeno odlučivanje na različitim razinama. Cilj radionice je pokazati mogućnosti i razmijeniti iskustva u primjeni alata, koji neke institucije već koriste u svakodnevnom radu.

Pridružite nam se na radionici Analiza i vizualizacija podataka u zdravstvu - primjer uporabe alata Tableau koja će se održati 14. veljače 2019., 14:15 - 16:00 sati u Dvorana B, Škola zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

Pristup radionici slobodan je za sve članove HDMI, sve zainteresirane osobe koje se bave zdravstvenom informatikom, te za zainteresirane studente. Program radionice je u prilogu.

 

Workshop: Interoperability and Standards in Healthcare

Ispis

workshop2010U Zagrebu je održana od 16. do 17. rujna 2010. radionica pod nazivom 'Interoperability and Standards in Healthcare – European Perspective'. Radionica je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Slovenije. Cilj radionice bio je približiti i bolje implementirati 'e-Health' koncepte i norme radi poboljšanja zdravlja i prevencije bolesti kako u primarnoj tako i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Radionica - NORMIZACIJA I CERTIFIKACIJA

Ispis

radionicaOdržana je uspješna radionica "NORMIZACIJA I CERTIFIKACIJA RJEŠENJA U MEDICINSKOJ INFORMATICI – USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM TRENDOVIMA" u sklopu projekta EHR-Q-TN u kojemu je HDMI jedan od partnera. Radionica je održana 25. siječnja 2010. godine pred 40 sudionika u prostorijama Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u Zagrebu.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans