Održana radionica HDMI povodom e-savjetovanja o PRAVILNIKU O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA

Ispis

HDMI je u četvrtak, 16.03.2023. s početkom u 14 sati održao radionicu povodom e-savjetovanja o PRAVILNIKU O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA.

Radionicu je koordinirala Željhka Draušnik dr.med., a u njenom radu je sudjelovalo trideset članova.

Prijedlog teksta pravilnika na koji su se očitovali sudionici radionice bio je dostupan na poveznici https://zoom.us/j/92682995835?pwd=MC9kM283ZFd5Y0hJR3lMZVNFazBzZz09

Tijekom radionice su dogovoreni prijedlozi i primjedbe koji su ispred HDMI uneseni u sustav e-savjetovanja.

Prijedlozi i primjedbe:

1. U članak 2. Pravilnika predlaže se dodati definiciju zdravstvenih radnika.

2. Iako u nazivu Pravilnika stoji da se u njemu definira i opseg e-kartona u cijelom Pravilniku se niti jednom ne spominje navedeni opseg. Predlažemo je definirati opseg.

3. Predlažemo u članak 14. kao službenu evidenciju izvora podataka navesti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

4. Osobne i druge podatke predlaženo je nazivati Administrativni podaci

5. U Članak 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci predlaženo je dodati OIB pomoću kojega bi se iz drugih službenih izvora dopunili statusni podatci korisnika kao što su datum smrti, status radnog mjesta (radno aktivan/umirovljenik, službeno prebivalište (adresa stanovanja iz evidencije MUP-a), boravište (unosi pacijent), razina i vrsta kvalifikacije (status prema evidenciji mirovinskog osiguranja), radno mjesto - status prema evidenciji mirovinskog osiguranja)...)

6. Predlaženo je u e-karton uključiti podatke o Nacionalnim i drugim preventivnim pregledima za pacijenta

7. Predloženo je podatke iz članka 9. službeno preuzeti iz registra osoba s invaliditetom. Ove podatke ne treba posebno ponovo upisivati, jer se već nalaze u službenim sustavima, a djelatnici primarne zaštite su već dovoljno sada (pre)opterećeni upisom podataka. Također je u pitanju i vjerodostojnost podataka, ako bi ovi podaci bili upisani temeljem izjave pacijenta, a ne temeljem službenog statusa iz postojećih registara.

8. Oredloženo je Pravilniku dodati aneks s izvorima i opisom podataka (numerički podatak, jedinice mjerenja, kategorije i šifre, npr. što se misli pod statusm bolesti...).

9. Predlaženo je da nakon što osoba premine pristup njenom e-kartonu dobije i mrtvozornik, s ciljem točnijeg definiranja uzroka smrti.

10. Predlaženo je navesti kome je pristup informacijama inicijalno omogućen ukoliko pacijent ne mijenja postavke u pravima pristupa njegovim podacima.

11. U Članku 16. predlaženo je da se uvid u e-karton omogući i zdravstvenim radnicima iz hitnih službi te u slučaju javnozdravstvenih ugroza i zdravstvenim radnicima iz epidemioloških službi.

12. U članak 17. predlažemo je da se pojedincu omogući da zabrani pristup svom e-kartonu zdravstvenim radnicima sukladno UREDBI (EU) 2016/679 (GDPR). U članku 17 u stavku 2 predlaženo je unijeti ....“a na njegov vlastoručno ptpisani zahtjev“....

13. U članku 19. potrebno je specificirati obavezu suradnje institucija, umjesto neodređenog izraza ""prenijet će se", jer se podaci neće prenijeti sami po sebi. Potrebno je pažljivo staviti formulaciju, iako postoji rok od 3 godine nije navedena i konkretna obaveza realizaciije kontinuiranog prijenosa informacija od strane institucija koje vode vanjske registre. Ne radi o jednokratnom prijenosu, nego o potrebi uspostave kontinuiranog prijenosa informacija.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans