Osnovana Radna skupina za informacijsku i kibernetičku sigurnost (IKS)

Ispis
Na sjednici Izvršnog odbora HDMI-a održanoj 25. svibnja 2021. godine donesena je formalna odluka o osnivanju Radne skupine za informacijsku i kibernetičku sigurnost (IKS).
 
Ustanove u zdravstvu Republike Hrvatske trebaju imati uspostavljene mjere informacijske i kibernetičke sigurnosti kako bi prikladno osigurale povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost svojih podataka i resursa, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Misija Radne skupine IKS je podizanje spremnosti ustanova i drugih dionika u zdravstvu RH u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti, uz osnaživanje kompetencija zdravstvenog osoblja, prenošenje znanja i iskustava te osvješćivanje donositelja odluka o važnosti informacijske i kibernetičke sigurnosti.
 
Članovi Radne skupine IKS su motivirani stručnjaci s komplementarnim znanjima iz različitih područja djelovanja koji imaju duboko razumijevanje ili iskustvo u područjima informacijske i kibernetičke sigurnosti u zdravstvu, čime se bave u stručne ili znanstvene svrhe, kao i razvojem ili upravljanjem informacijskom i kibernetičkom sigurnošću u okviru Zdravstvene informacijske infrastrukture RH.
 
Kroz aktivnosti Radne skupine IKS će se poticati izrada smjernica, preporuka i prijedloga politika, pospješivanje edukacije stručnog osoblja u zdravstvenim ustanovama o primjeni mjera informacijske i kibernetičke sigurnosti i poslovnoj higijeni vezanoj uz rad sa zdravstvenim podacima i informacijama te informacijskim sustavima i aplikacijama e-zdravstva, osvješćivanje donositelja odluka u zdravstvu o potrebnim financijskim ulaganjima za podizanje razine sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava te pospješivanje međusektorske suradnje kao i suradnje s nadležnim i stručnim tijelima s ciljem razmjene znanja i iskustava te poticanja kontinuirane suradnje s dionicima u zdravstvenom sustavu.
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans