Osnovana Radna grupa za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA)

Ispis
Na sjednici Izvršnog odbora HDMI-a održanoj 28. siječnja 2020. godine potvrđeno je osnivanje Radne grupe za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA).
 
Sekundarnom uporabom biomedicinskih i zdravstvenih podataka smatra se korištenje podataka nastalih i prikupljenih u postupku pružanja zdravstvene zaštite i izravne skrbi o pacijentu u svrhu poboljšanja sigurnosti i ishoda liječenja, mjerenja i kontrole kvalitete skrbi, upravljanja poslovanjem i optimizacije resursa, zdravlja populacije, donošenja odluka na svim razinama zdravstvenoga sustava te istraživanja i razvoja. Misija radne grupe je pridonijeti boljem razumijevanju te jačanju sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka u RH.
 
Članovi radne grupe su stručnjaci s praktičnim znanjem i iskustvom u korištenju medicinskih podataka. Kroz rad grupe poticat će se svi segmenti sekundarne upotrebe podataka uključujući katalogiziranje postojećih izvora medicinskih informacija u RH, prikupljanje ilustrativnih slučajeva sekundarnog korištenja medicinskih podataka, lobiranje za definiranje pravila za pristup podacima, rad na metodološkim izazovima u analizi i validaciji podataka, jačanje interoperabilnosti, sudjelovanje u unaprjeđenju regulatornog okvira te edukaciju i jačanje svjesnosti pacijenata i građana o mogućnostima i važnosti sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka.
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans