MEDICINSKA INFORMATIKA 2007 - 8. simpozij HDMI

Ispis

medinfo2007MEDICINSKA INFORMATIKA 2007 je 8. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku koji je održan u sklopu EFMI-eve Specijalne konferencije 1.lipnja 2007. na Brijunima.

Simpozij MEDICINSKA INFORMATIKA 2007 bio je namijenjen širokom krugu stručnjaka u području zdravstvene zaštite i informatike: liječnicima, medicinskim sestrama, rukovo­di­te­ljima i svim stručnjacima iz područja zdrav­stva i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim planerima i administratorima, kao i  istraži­va­či­ma i nastavnicima u području medicinske informatike.

Na Simpoziju su bili okupljeni svi zainteresirani sudionici u razvoju zdravstvene zaštite pro­mi­canjem i korištenjem raznih postupaka infor­ma­cij­sko-komunikacijskih tehnologija kako iz Hrvatske tako i susjednih zemalja.

Simpozij se održavao u petak, 1. lipnja 2007. u dvorani „Verige“ hotela „Istra-Neptun“ u NP Brijuni, istovremeno sa zadnjim danom EFMI STC 2007 „Medical Informatics in Enlarged Europe“.

Rad Simpozija odvijao se kroz pozvana predavanja, izlaganja auto­ra i postere, a radovi su u cijelosti tiskani u Zborniku radova Simpozija.

Skup je bi bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Teme simpozija su bile: 

1.   Informacijski sustavi u zdravstvenoj zaštiti, ekonomskoj djelatnosti, zdravstvenom osiguranju i upravljanju u zdravstvu

2.   Primjena i evaluacija novih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti

3.   Uporaba interneta u medicini

4.   Norme i normizacija u medicinskoj informatici

5.   Sustavi potpore odlučivanju u zdravstvu

6.   Sigurnost i zaštita podataka

7.   Arhiviranje podataka u zdravstvu

8.   Kodeksi i  klasifikacije

9.   Programska potpora, baze podataka i alati za aplikacije

10.  Informatika u stomatologiji

11.  Informatika u sestrinstvu

12.  Informatika u farmaciji i medicinskoj biokemiji

13.  Obrada slika i signala

14.  Telemedicina

U organizaciji ovog tradicionalno uspješnog skupa bili su:

Programski odbor

Josipa Kern, predsjednica

Jadranka Božikov

Lidija Bilić-Zulle

Đuro Deželić

Velimir Išgum

Davor Ivanković

Luka Kovačić

Mladen Petrovečki

Marija Strnad

Stanko Tonković

Melita Valentić-Peruzović

Silvije Vuletić

Organizacijski odbor

Mira Hercigonja-Szekeres

Inge Heim

Vesna Ilakovac

Željko Majdančić

Ozren Polašek

Ranko Stevanović

medinfo2007a

medinfo2007b