Radionica Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI), Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka (primjeri i perspektive)

Ispis

24. veljače 2021., 17:00-19:00 sati

ZOOM videokonferencijska platforma (poveznica za pristup bit će dostavljena e-mailom dan prije skupa)

 

Program:

1. 17:00-17:15 White paper o sekundarnoj uporabi zdravstvenih podataka u RH

Katarina Gvozdanović – voditeljica Radne grupe za sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka HDMIa

2. 17:15-17:30 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka – primjer korištenja CEZIH podataka za potrebe zdravstvene statistike

Željka Draušnik – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

3. 17:30:17:45 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka – primjer istraživanja kohorte liječenih ovisnika

Izv. prof.dr.sc. Kristina Fišter – Škola zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4. 17:45-18:00 Sekundarna uporaba podataka – primjer analize utjecaja COVID-19 pandemije na broj kirurških pacijenata (2020. vs 2019.)

Ivan Matić, Paul Hartmann d.o.o.

5. 18:00-18:15 Sekundarna uporaba zdravstvenih podataka u epidemiološkim istraživanjima – primjer istraživanja prevalencije hipertenzije

Marijan Erceg – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

6. 18:15 – 18:45 Rasprava

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans