Održana je specijalna konferencija - EFMI STC 2007

Ispis

stc2007Od 31.05.- 01.06.2007. na Brijunima održana je specijalna konferencija Eurpske federacije za medicinsku informatiku (EFMI STC 2007) u organizaciji Hrvatskog društva za medicinsku informatikupod nazivom 'Medicinska informatika u proširenoj Europi'.

U predivnom okružju Nacionalnog parka Brijuni održana je od 30. svibnja do 01. lipnja Konferencija Europske federacije za medicinsku informatiku (EFMI) pod nazivom 'Medicinska informatika u proširenoj Europi'.

Navedena specijalna Konferencija održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, školstva i športa, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u organizaciji Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI).

Cilj održanog skupa bio je okupiti stručnjake iz Europa, a i šire, koji se bave svim aspektima razvoja i primjene informatike u zdravstvu s nakanom da podijele svoja najnovija znanja i iskustva promatrana kroz prizmu intenzivnog povezivanja na svim razinama, tj. globalizacije.

Promjene uzrokovane globalizacijom zahvaćaju neminovno sve ljude i njihove aktivnosti pa tako i zdravstvo. Informatička tehnologija kao jedan od važnijih uzroka sveprisutne globalizacije postaje i sve više implementirana u medicinu kao nezaobilazni čimbenik povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Istovremeno, zbog velike brzine u razvoju a time i nedorađenosti, manjka znanja korisnika u njezinom korištenju, zlonamjere neovlaštenih korisnika - informatička tehnologija u medicini predstavlja i prijetnju.

Prikazom svojih rješenja, problema ali i izvanrednih rezultata u uporabi informatike u medicini brojni su stručnjaci iz Europe ali i prekooceanskih zemalja kroz tri dana nastojali iznijeti kroz plenarna predavanja, oralne i poster prezentacije, te kontaktima u neformalnim druženjima.

Na samom početku rada Konferencije pred više od 120 okupljenih sudionika, pozdravni govor i riječ dobrodošlice uputila je Prof.dr.sc. Josipa Kern, predsjednica Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Skupu se također obratio i George Mihalas predsjednik Europske federacije za medicinsku informatiku, te John Bryden doajen europske medicinske informatike.

Rad Konferencije održavao se po tematskim skupinama: primjena informatike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; bolnički informacijski sustavi; elektronički medicinski zapis; primjena informatike u sestrinstvu; zaštita, sigurnost i etika.

Važan segment svakog stručnog skupa su i društvena događanja, a to se također pokazalo i na ovom. Brojni osobni kontakti ostvareni u pauzama predavanja, druženja tijekom organiziranog obilaska Nacionalnog parka vlakićem, tijekom večernjih šetnji, sigurno će doprinijeti boljem povezivanju u radu brojnih sudionika diljem Europe i nakon Konferencije.

Boljem sagledavanju cjelokupne iznesene materije na Konferenciji a i kao trajni dokument osigurati će izdani u obliku knjige i CD-a odlično priređen Zbornik sažetaka svih iznesenih radova – Medical Informatics in Enlarged Europe, urednika J. S. Brydena, S. De Lusignana, B. Blobela, te M. Petrovečkog.

Osobe u organizaciji znanstvenog dijela ove Konferencije bili su John Bryden, Gjuro Deželić, Josipa Kern, Cristina Mazzoleni, Andrej Orel, Mladen Petrovečki te Assa Reichert.

Lokalni organizacijski odbor sačinjavali su: Josipa Kern, Mira Hercigonja – Szekeres, Inge Heim, Vesna Ilakovac, Željko Majdančić, Ozren Polašek, Ranko Stevanović.